បញ្ហាសើស្បែក

ជម្ងឺ(Molluscum contagiosum): គឺជាជម្ងឺឆ្លងបង្កដោយវីរុស កើតមានតែសើរៗស្បែក សំគាល់ដោយមាន កន្ទួលស្បែកមានពណ៌ក្រហម ជាញឹកញាប់ ផ្នែកកណ្តាល នៃកន្ទួលស្បែកត្រូវបានលិបចូលក្នុង កើតមានលើកុមារនិង មនុស្សពេញវ័យ ដែលសកម្មផ្លូវភេទ និងកើតមាននៅលើ មុខ ត្របកភ្នែក ក ដងខ្លូន ជាពិសេស តំបន់ឃ្លៀក និងតំបន់រន្ធគូទ-ផ្លូវភេទ ។ វាឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់រវាង ស្បែក និង ស្បែក ។ ជាធម្មតាវាកើត មានជាប់ រហូតដល់ទៅ 6 ខែ និងបន្ទាប់មកបានរលុបបាត់ដោយឯកឯង។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

ល្ងាច ១៧:០០ - ១៨:៣០

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤
០១២ ៩១៩ ០០៨
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥
០១២ ៨៧១ ៨៥១

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com