បញ្ហាសើស្បែក

ជម្ងឺរលាកស្បែកជាផ្ទាំង (intertrigo): គឺជាការរលាកមិនជាក់លាក់នៃស្បែកដែលនៅទល់គ្នា នៅក្នុងតំបន់ក្រោមដោះ ប្រឡោះឃ្លៀក ក្រលៀន និង តំបន់ចង្វែបគូថ ជាតំបន់ដែលមានជាតិសំណើម កើនឡើង។ បញ្ហានេះគឺកើតមានញឹកញាប់ នៅលើមនុស្សធាត់ ដែលមានផ្នត់ស្បែកច្រើនជាងមនុស្សធម្មតា ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com