បញ្ហាសើស្បែក

មនុស្សជាច្រើនសំដៅទៅ ស្នាមខ្មៅរឺប្រជ្រុយស្បែក (mole) ថាជាចំនុចខ្មៅណាមួយ ឬ ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៅក្នុងស្បែក។ គ្រូពេទ្យប្រើពាក្យផ្សេងគ្នា។ មនុស្សខ្លះកើតមកដោយមាន ប្រជ្រុយស្បែក (mole) ។ ប្រជ្រុយផ្សេងទៀតលេចឡើង នៅពេលក្រោយណាមួយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ អ្នកជំនាញខាងស្បែកអាចជ្រើសរើសការកាត់ចេញ ដោយឡាស៊ែរ  អាស្រ័យលើការគិតពីសម្ផស្សដែលចង់បាន។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

ល្ងាច ១៧:០០ - ១៨:៣០

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤
០១២ ៩១៩ ០០៨
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥
០១២ ៨៧១ ៨៥១

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com