បញ្ហាសើស្បែក

ជម្ងឺឃ្លង់ល្ពៅ (vitiligo) គឺកំណត់សំគាល់ដោយ ការកើតមានជាផ្ទាំងសធំៗនៅលើសែ្បក ពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៏ នៅកន្លែងនោះ គឺអវត្តមានទាំងស្រុង នៃកោសិកាជាតិពណ melanocyte ហើយជាជម្ងឺកើតដោយការពាក់ពន្ធ័នឹងជម្ងឺទូទៅមួយចំនួន ជាពិសេស ជម្ងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត ។ ជម្ងឺឃ្លង់ល្ពៅ (vitiligo) អាចកើតមាន នៅអាយុណាមួយក្នុងចំនួនស្មើគ្នានៃប្រជាជនទាំងពីរភេទ។
ការកំណត់លក្ខណះនៃការកើតមានជម្ងឺឃ្លង់ល្ពៅ (vitiligo) រាប់ទាំង កត្តាសេនេទិច និងបរិស្ថាន ។ ការកើតមានក្រោយពី ការបាត់បង់ជីវិតសាច់ញាតិ រឺក្រោយពីការរងរបួសលើរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវបានសំគាល់ឃើញមានជាញឹកញាប់៕ យើងអាចឃើញមានពណ៌សភាពស ស្លេក រាងមូល ពងក្រពើ រឺការប្រែពណ៌ស្បែកជា បន្ទះរាងទ្រវែង ។

ជម្ងឺឃ្លង់ល្ពៅ (vitiligo) គឺជាជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ ។ គេបាន់ប្រមាណរហូតដល់ 30% នៃអ្នកជម្ងឺ អាចមានការត្រលប់នៃការប្តូរពណ៌ស្បែកដោយឯកឯងមួយ លើតំបន់មួយចំនួន ដែលត្រូវនឹងពន្លឺថ្ងៃ ។                                                                                 យើងអាចព្យាបាល ជម្ងឺឃ្លង់ល្ពៅ (vitiligo) ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារកំដៅថ្ងៃ និង ថ្នាំលាប បិទបាំង ។ ការព្យាបាលចំពោះការប្តូរពណ៌ស្បែកនៅកន្លែង   ជាមួយនឹងថ្នាំលាបប្រភេទ glucocorticoid រឺ  psoralens ហើយ បញ្ហាពេញខ្លួន ដោយថ្នាំលេបប្រភេទ psoralens និង UVA ៕

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com