បញ្ហាសើស្បែក

ជម្ងឺរលាកគល់រោម (folliculitis): គឺជាជម្ងឺឆ្លង ផ្នែកខាងលើនៃគល់រោម នៅលើតំបន់មុខ ពុកចង្ការ ស្បែកក្បាល ក ជើង ដងខ្លួន និងកំប៉េះគូទ។ តំបន់មានរោមត្រូវកោរ ដូចជា តំបន់ ពុកចង្ការ ប្រឡោះឃ្លៀក ឬជើង ងាយកើតមានការរលាកគល់រោម ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

ល្ងាច ១៧:០០ - ១៨:៣០

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤
០១២ ៩១៩ ០០៨
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥
០១២ ៨៧១ ៨៥១

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com