បញ្ហាសើស្បែក

ជម្ងឺរលាកស្បែកគល់ក្រចកស្រួចស្រាវ (acute paronychia): គឺជាការរលាកស្បែកគ្របគល់ ក្រចក ធ្វើអោយក្រហមស្បែក ហើម និងឈឺចាប់ខ្ទោកៗ ហើយអាចរាលដាលចូលក្នុង គល់ខាងដើមក្រចក ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

ល្ងាច ១៧:០០ - ១៨:៣០

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤
០១២ ៩១៩ ០០៨
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥
០១២ ៨៧១ ៨៥១

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com