ទំនាក់ទំនងយើង

កាដាវគ្លីនិក សើស្បែក និង ឡេសឺរ (សាខាកណ្តាល)

ទូរសព្ទ័ : ០២៣​ ៦៩១ ១៩៨៤ / ០១១​ ៨៨៨ ៥៦៥/ ០១២ ៩១៩ ០០៨/ ០១២ ៨៧១ ៨៥១

អុីម៉ែល: cadauskinclinic@gmail.com

អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចុតមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា។


សាខាអែតវ៉ូត

ទូរសព្ទ័ : ០៩២ ១១០ ១០១

អុីម៉ែល: cadauskinclinic@gmail.com

អាស័យដ្ឋាន : អាគារលេខ ២៩Eo​ (អាគារពាណិជ្ជកម្ម អាត់វ៉ូត), ផ្លូវលេខ ១១០ (ផ្លូវសហព័ន្ធរស្សី), សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខ័ណ្ឌសែនសុក, ភ្នំពេញ ​


សាខា​ ខេ ម៉ល

ទូរសព្ទ័ : ០១១ ៨៨៨ ៥៦៥

អុីម៉ែល: cadauskinclinic@gmail.com

អាស័យដ្ឋាន : ផ្លូវវេងស្រេង​, ភ្នំពេញ


សាខាខេត្តសៀមរាប

ទូរសព្ទ័ : ០១១ ៣១២ ៧០៦/ ០៦៣ ៦៩០៣ ៨១១

អុីម៉ែល: cadauskinclinic@gmail.com

អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវលេខ 66 (ផ្លូវបាក់ខែងចាស់) ភូមិតាភុល, សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ, ក្រុងសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប។