ការព្យាបាល

Tribeam: គឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន Q-Switched Nd: YAG laser ។ វាអាចជំរុះស្នាមសាក់ដែលមិនចង់បាន លឿន ការប្តូរពណ៌ស្បែក រន្ធស្បែកធំៗ ស្នាម ស្បែកជ្រៀវជ្រួញ និងយាធ្លាក់ និងការព្យាបាលផ្ទៃមុខសំរាប់ទប់ស្កាត់ភាពចាស់របស់ស្បែក ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com