ការព្យាបាល

ម៉ាស៊ីនQ-switched Pigment lasers អាចប្រើប្រាស់ព្យាបាល ស្នាមជ្រៀវជ្រួញលើស្បែក ចំណុចស្បែកជ្រៀវជ្រួញដោយពន្លឺថ្ងៃ ប្រជ្រុយផ្ទាំងៗលើស្បែក ស្នាមសាក់ ហើយនឹងស្នាមខ្នៅពីកំណើតមួយចំនួន ដូចជាផ្ទាំងប្រជ្រុយពីកំណើត និង ស្នាមខ្មៅដូចកាហ្វេទឹកដោះគោ ។ ម៉ាស៊ីន long- puled Nd-YAG laser គឺមានសុវត្ថិភាព សំរាប់ការប្រើប្រាស់លើស្បែកជនជាតិអាស៊ីដែលខ្មៅ ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com