ការព្យាបាល

Laser treatment for acne and acne scar reduction (ការព្យាបាល ដោយឡាស៊ែរ ព្យាបាលមុន និង កាត់បន្ថយស្លាកស្នាមមុន): ថាមពលឡាស៊ែរ ត្រូវបានអនុវត្ត ជារលកស្រាលៗ លើតំបន់ព្យាបាល។ ថាមពលជ្រៀតចូលជ្រៅ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បី ធ្វើអោយស្ងួតក្រពេញខ្លាញ់ និងបន្ថយសមត្ថភាពក្រពេញ ក្នុងការធ្វើអោយកើតមុន ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ខ្លាញ់ចាំបាច់សម្រាប់អោយស្បែកសុខភាពល្អនោះទេ។ រាងកាយ ជួសជុល និងបំពេញឡើងវិញនូវស្រទាប់កូឡាជេនធម្មជាតិផ្ទាល់របស់អ្នកដើម្បី បំពញទៅក្នុងស្នាមមុន។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com