ការព្យាបាល

Skin rejuvenation អាចសម្រេចបាន តាមវិធីពីរផ្សេងគ្នានៃការព្យាបាល គឺការជំរុះចេញនូវស្រទាប់សើរស្បែក និង ការមិនជំរុះចេញនូវស្រទាប់សើរស្បែក ។ ការព្យាបាល រំញោចសមត្ថភាពកោសិកាដើម្បីបង្កើត កូឡាជេន និងប្រូតេអ៊ីនពីធម្មជាតិ ព្រមទាំង បន្តឹងស្បែកនិងធ្វើអោយត្រលប់មកវិញពីសញ្ញានៃភាពចាស់របស់ស្បែក។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

ល្ងាច ១៧:០០ - ១៨:៣០

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤
០១២ ៩១៩ ០០៨
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥
០១២ ៨៧១ ៨៥១

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com