ការព្យាបាល

Skin resurfacing គឺជាបច្ចេកទេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការបន្តឹងស្បែក ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងភាពរួសរបស់ស្បែក និងសភាពរបស់ស្បែក ទន់ កាត់បន្ថយស្នាមមុននិងបំបាត់ស្នាមជ្រួញដែលសើរៗ ក៏ដូចជា ស្នាមជ្រួញធំៗនិងផ្នត់លើផ្ទៃមុខមួយចំនួន។ វិធីនេះបង្កើតជាថ្មីនូវស្រទាប់សើរក្រៅនៃស្បែក ធ្វើឱ្យស្បែកដុះថ្មី មានសភាព រលោង មានសុខភាពល្អ និងមានសភាពក្មេងជាមុន ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com