ការព្យាបាល

ម៉ាស៊ីន MCL 30 dermablate គឺជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយ បំផុតនៃ ការបង្កើតផ្ទៃស្បែកជាថ្មី ។ Erbium YAG Laser គឺទទួលបានស្តង់ដារមាស យូរមកហើយ សម្រាប់ ការបង្កើតផ្ទៃស្បែកជាថ្មី ហើយម៉ាស៊ីននេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ជាប្រព័ន្ធល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសើរៗស្បែកទាំងអស់ ។ ការជំរុះចេញនូវស្រទាប់ស្បែកសើរៗដោយប្រើដៃរបស់ម៉ាសីន រួមបញ្ចូលគ្នានឹងការត្រួតពិនិត្យ និង បំពង់បឺតផ្សែងចេញ ផ្តល់អោយម៉ាស៊ីននេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែង ជាមួយម៉ាស៊ីនផេ្សងទៀត ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com