ការព្យាបាល

ម៉ាស៊ីន Cellec គឺជាម៉ាស៊ីន IPL បែបជឿនលឿនខ្លាំង សំរាប់ការព្យាបាល ធ្វើអោយស្បែកវិលទៅរកភាពក្មេងវិញសំរាប់ព្យាបាលការជាំមុខនិងជំងឺ PIH ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

ល្ងាច ១៧:០០ - ១៨:៣០

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤
០១២ ៩១៩ ០០៨
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥
០១២ ៨៧១ ៨៥១

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com