ការព្យាបាល

Chemical peel គឺជាវិធីសាស្រ្តលាបថ្នាំដែលធ្វើឲ្យស្បែករបកសើរៗក្នុងគោលបំណងបំបាត់មុនកំរិតស្រាល កាត់បន្ថយស្នាមមុនមុខ ស្បែកជ្រីេវជ្រួញ និងស្នាម។

ការលាបAHA peels មិនត្រឹមតែអាចធ្វើឡើងតែនៅលើស្បែកមុខប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងអាចលាបនៅលើ ក ទ្រូង ដែ និង ប្រអប់ដែ ផងដែរ។ ការរួមបញ្ជូលគ្នាជាមួយការខាត់ស្បែក( Microdermabrasion)នឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com